Công trình Thanh niên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2018

Thứ Năm, 07-06-2018 / 1:33:36 Sáng
2845 Lượt xem

Chi đoàn Quỹ  Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Bảo tồn voi tổ chức Chương trình Trồng cây xanh bảo vệ môi trường nhân ngày Môi trường thế giới (05/6/1972-05/6/2018).

Lãnh đạo 02 đơn vị trồng cây xanh bảo vệ môi trường.          Ảnh: Vy Tuyên

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 của Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT. Ngày 05/6/2018, Chi đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Bảo tồn voi tổ chức Chương trình Trồng cây xanh bảo vệ môi trường nhân ngày Môi trường thế giới (05/6/1972-05/6/2018).

Tham dự chương trình có Đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Đồng chí Huỳnh Trung Luân – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi và các Đoàn viên Thanh niên thuộc 02 Chi đoàn.

Bí thư Đoàn thanh niên của 02 Chi đoàn đã ký kết Giao ước thực hiện Công trình Thanh niên “Trồng và chăm sóc cây xanh” năm 2018. Theo đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hỗ trợ cho Trung tâm Bảo tồn voi 500 cây sao đen, trồng xung quanh khuôn viên Trung tâm, đồng thời phối hợp trồng và hướng dẫn kỹ thuật trong công tác trồng và chăm sóc cây.

Ký kết Giao ước thực hiện Công trình thanh niên năm 2018.    Ảnh: Vy Tuyên

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện được vai trò xung kích của thanh niên trong việc trồng cây gây rừng, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Công trình Thanh niên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh năm 2018. Ảnh: Vy Tuyên

Tin: Trần Liên Hiệp, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp