Cuộc thi tìm hiểu “Đề án 06 – Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thứ Ba, 19-12-2023 / 6:59:25 Sáng
299 Lượt xem

Triển khai Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề  án 06  – Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh năm 2023; Để cuộc thi được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia đông đủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động…,ngày 21/11/2023, Ban tổ chức cuộc thi ban hành Công văn số 02/BTC gửi các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố …phát động, hưởng ứng.

Cuộc thi được triển khai theo hai hình thức: Thi trực tuyến dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên, công đoàn viên các đoàn thể chính trị – xã hội; học sinh các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thi trực tiếp gồm đối tượng là các cơ quan, đơn vị thuộc các Cụm, Khối thi đua tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Nội dung thi tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa, tiện ích và những nội dung của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ, trọng tâm là các nội dung như: Ứng dụng định danh điện tử (VNeID); Mã QR; 25 dịch vụ công thiết yếu; Thẻ Căn cước công dân, thiết bị đọc QR code, chíp trên thẻ; phương pháp tuyên truyền, thực hiện, hướng dẫn người dân triển khai các nội dung Đề án 06; Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi); một số nội dung khác có liên quan.

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh hiểu được mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng và những lợi ích mà Đề án 06 mang lại cho cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, từ đó nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ; đồng thời thúc đẩy, khích lệ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án đã đề ra; tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai và thực hiện Đề án.

Cuộc thi được tổ chức theo hai hình thức: i) hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ https://timhieudean06.daklak.gov.vn/ và ii)hình thức thi trắc nghiệm trực tiếp vào ngày 28/12/2023 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk.

Quỹ Bảo vệ và PTR