Cuộc thi tìm hiểu “Đề án 06 – Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thứ Hai, 30-10-2023 / 1:47:24 Sáng
383 Lượt xem

Ngày 27/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đề  án 06  – Chuyển đổi số, vì lợi ích cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Chi tiết Kế hoạch số 169 xem tại đây

Mục đích Kế hoạch nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và Nhân dân trong tỉnh hiểu được mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng và những lợi ích mà Đề án 06 mang lại cho cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, từ đó nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Thông qua Cuộc thi góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ; đồng thời thúc đẩy, khích lệ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án đã đề ra; tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai và thực hiện Đề án. Cuộc thi được tổ chức đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, phù hợp, tránh phô trương và hình thức; công tác triển khai Cuộc thi được sâu rộng, dễ tiếp cận, phù hợp và thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Nội dung thi tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa, tiện ích và những nội dung của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ, trọng tâm là các nội dung như: Ứng dụng định danh điện tử (VNeID); Mã QR; 25 dịch vụ công thiết yếu; Thẻ Căn cước công dân, thiết bị đọc QR code, chíp trên thẻ; Phương pháp tuyên truyền, thực hiện, hướng dẫn người dân triển khai các nội dung Đề án 06; Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Một số nội dung khác có liên quan.

Đối tượng tham gia thi là Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên, công đoàn viên các đoàn thể chính trị – xã hội; học sinh các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các cơ quan, đơn vị thuộc các Cụm, Khối thi đua tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Quỹ Bảo vệ và PTR