Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022

Thứ Sáu, 05-08-2022 / 8:08:05 Sáng
427 Lượt xem

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6577/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công nghệ và Cổng TTĐT của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4016/BTTTT-THH ngày 01/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022.         

Theo đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thông tin tuyên truyền về Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022 trên các kênh truyền thông của ngành, lĩnh vực, địa phương mình, chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin điện tử, báo điện tử.

Đưa ra các việc khó, các bài toán khó, đăng ký bài toán của cơ quan, đơn vị, địa phương trên trang thông tin điện tử về Bài toán chuyển đổi số và lan tỏa các câu chuyện chuyển đổi số thành công trên trang thông tin điện tử về Câu chuyện chuyển đổi số.

Vận động các doanh nghiệp trong ngành và tại địa phương cùng tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022 (nộp hồ sơ trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cuộc thi https://vietsolutions.net.vn, thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 22/7/2022 đến ngày 30/8/2022); đồng thời, có ý kiến góp ý đối với 30 bài toán chuyển đổi số năm 2022 (Dự thảo 30 bài toán được gửi kèm theo và đăng tải trên trang thông tin điện tử về Bài toán chuyển đổi số https://c63.mic.gov.vn) theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử của tỉnh thực hiện thông tin tuyên truyền về Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022 để người dân, doanh nghiệp biết, đăng ký tham gia.

Phòng Truyền thông