Cuộc thi tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng

Thứ Sáu, 27-08-2021 / 2:15:48 Sáng
1699 Lượt xem

Nhằm mục đích huy động toàn xã hội cùng chung tay vào công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về giá trị, vai trò của rừng đối với xã hội, kinh tế, môi trường, quốc phòng, an ninh; qua đó, tìm ra giải pháp, sáng kiến có tính sáng tạo, đột phá, mang tính khả thi, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn tại tỉnh nhà để triển khai áp dụng, nhân rộng vào hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ngày 17/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông đã thôn ban hành văn bản số 2546/SNN-TCCB về việc hưởng ứng Cuộc thi tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng. Theo đó, Thể lệ của Cuộc thi có một số nội dung chính như sau:

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây

1. Đối tượng: các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên… trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung: đề xuất, đề nghị, kiến nghị giải pháp, sáng kiến phải mang tính đổi mới, sáng tạo, có tính đột phá, khả thi và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn tại địa phương. Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính sau:

– Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân về giá trị, vai trò của rừng đối với xã hội, kinh tế, môi trường, quốc phòng, an ninh.

 – Cơ chế, chính sách về lĩnh vực lâm nghiệp.

– Quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 – Công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng; phục hồi và phát triển rừng; sử dụng bền vững tài nguyên rừng.

– Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp; kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất ngành lâm nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp.

– Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng.

– Các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.

3. Hình thức: hình thức dự thi dưới dạng bài viết (viết tay hoặc đánh máy) của cá nhân hay nhóm tác giả về giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng. Đối với các bài dự thi về ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thì ngoài bài viết thì cần gửi kèm đĩa CD lưu trữ phần mềm ứng dụng, video hướng dẫn (yêu cầu chi tiết về bài dự thi tại Mục II của Thể lệ cuộc thi đính kèm).

 4. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi: thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 01/9/2021 đến ngày 01/02/2022 (đối với những bài dự thi gửi theo đường bưu điện thì thời hạn được tính theo dấu bưu điện). Thời gian dự kiến trao giải thưởng: khoảng Quý I/2022. Địa chỉ nhận bài dự thi: Bài dự thi gửi về Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT – Số 49, đường Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

 5. Cơ cấu Giải thưởng: cá nhân hay nhóm tác giả được Ban tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận kèm theo hiện vật (nếu có) và tiền thưởng, cụ thể như sau:

– 01 giải Nhất: 20.000.000 đồng/giải

– 02 giải Nhì: 10.000.000 đồng/giải – 03 giải Ba: 5.000.000 đồng/giải

 – 10 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải

Phòng Truyền thông