Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”

Thứ Hai, 29-05-2023 / 2:45:35 Sáng
388 Lượt xem

Ngày 05/5/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ký ban hành văn bản số 1492/SNN-VP gửi các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội; UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột; các Phòng, Chi cục, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thể lệ cuộc thi xem tại đây

Phòng Truyền thông, Quỹ Bảo vệ và PTR