Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 23-05-2022 / 2:48:41 Sáng
909 Lượt xem

Tham gia cuộc thi trực tuyến tại đây

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là “lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”; đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là: “Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt”.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về bảo vệ môi trường; đồng thời, góp phần triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, các văn bản của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên, ngày 10/5/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-HĐPH tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công dân với pháp luật về bảo vệ môi trường”, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1436/SNN-VP gửi các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền và tạo điều kiện để cán bộ, CC,VC,NLĐ tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk, dành cho các công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9/2022.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet, tập trung vào các nội dung sau:

– Các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường.

– Các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên.

Đến với Cuộc thi, các thí sinh có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn, giá trị. Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt giải.

Phòng Truyền thông