Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Thứ Sáu, 04-11-2022 / 1:13:15 Sáng
392 Lượt xem

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022; đổi mới, đa dạng hình thức và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 07/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2338/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” (sau đây gọi là Cuộc thi) và Quyết định số 1652/QĐ-BTP thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi.

Thể lệ Cuộc thi xem tại đây.

Tiếp đó, ngày 14/10/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi cũng đã ban hành Thể lệ số 3992/TL-BTC. Theo đó, Cuộc thi sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường Internet, không giới hạn về phạm vi địa lý.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến tại địa chỉ: http://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và được đặt banner trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất trị giá 6.000.000 đồng/giải; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Phòng Truyền thông