Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Thứ Ba, 29-08-2023 / 7:35:32 Sáng
674 Lượt xem

Ngày 07/07/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Kế hoạch số 115/KH-UBND xem tại đây

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục đích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ, góp phần tích cực, hiệu quả thực hiện cải cách hành chính.

Thông qua Cuộc thi phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Đắk Lắk về cải cách hành chính và các chỉ số: Cải cách hành chính, Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, Sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, Chuyển đổi số cấp tỉnh. Từ đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, xung kích hăng hái tham gia vào công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung thi gồm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chú trọng nội dung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; về sự tham gia của người dân thực hiện cải cách hành chính…; Tìm hiểu các Chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh;

Đối tượng bắt buộc dự thi gồm các sở, ban, ngành thuộc tỉnh (cấp sở):  Tối thiểu 01 lãnh đạo cấp sở;  Tối thiểu 50% lãnh đạo cấp phòng thuộc cấp sở;  Tối thiểu 30% công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (trong đó 100% công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở cấp sở bắt buộc tham gia).

Thời gian triển khai tháng 8/2023: Ban hành Thể lệ; thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ soạn thảo bộ câu hỏi; soạn thảo, thẩm định câu hỏi; xây dựng và chạy thử hệ thống phần mềm Cuộc thi.  Thông tin tuyên truyền trên các kênh truyền thông, phát động cuộc thi và tổ chức thi. Tháng 10/2023: Tổng hợp, báo cáo, công bố kết quả Cuộc thi.

Hồ Thị Hồng, phòng Truyền thông