Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”

Thứ Tư, 27-09-2023 / 1:00:10 Sáng
364 Lượt xem

Ngày 25/9/2023, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng, ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không hiang mạng” ban hành Thể lệ “Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng”.

Để hưởng ứng, ngày 26/9/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bả gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Phổ biến, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc thi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Qua đó, Thể lệ cuộc thi được quy định về đối tượng tham dự là công dân Việt Nam từ 11 tuổi trở lên (tương đương với học sinh lớp 6 hệ trung học cơ sở), hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh (trừ: thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi) và nội dung, hình thức, thời gian và cách thức đăng ký dự thi, cách thức thi và giải thưởng cuộc thi kèm theo.

Thể lệ của Cuộc thi xem và tải về tại đây

Đường link tham gia cuộc thi tại đây

Quỹ BV&PTR