Cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Thứ Bảy, 04-05-2024 / 7:39:54 Sáng
123 Lượt xem

Triển khai Kế hoạch số 41/KH-STTTT ngày 26/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024; Ngày 04/5/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1588/SNN-VP gửi các đơn vị trực thuộc Sở, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, Các tổ chức Đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, rộng rãi sâu rộng về cuộc thi; động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh trên nhiều nền tảng truyền thông của đơn vị để biết và tích cực tham dự Cuộc thi.

Chi tiết Kế hoạch số 41/KH-STTTT xem tại đây

Nội dung cuộc thi đó là tìm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của bộ, ngành trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hình thức Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh tại địa chỉ: https://dti.daklak.gov.vn. Theo kế hoạch Cuộc thi diễn ra vào tháng 8/2024 có 04 tuần thi, mỗi tuần thí sinh dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có từ 03 đến 04 phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về chuyển đổi số, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số; qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp…

Quỹ Bảo vệ và PTR