Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh Đắk lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thứ Năm, 25-08-2022 / 7:36:41 Sáng
486 Lượt xem

Chiều 24/8/2022, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch HĐQLQ dự và chỉ đạo Đại hội; đồng chí Hoàng Viết Việt – UVBTV Đảng ủy Sở; đồng chí Đỗ Tuấn Hưng – UVBTV Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở.

Về phía Chi bộ Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnhđồng chí Nguyễn Minh Chí – Đảng ủy viên Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh.

Dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, quần chúng ưu tú; đại diện các Chi ủy Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022–2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy Chi bộ khóa III; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022–2025.
Theo Báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, cấp ủy Chi bộ đã quán triệt, đến từng đảng viên Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên để đảng viên thấm nhuần các quy định về xử lý kỷ luật đảng; về những điều đảng viên không được làm; về chế độ kiểm tra, giám sát. Đặc biệt quán triệt sâu sắc các văn bản: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Chi bộ Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh với 24 đảng viên, trong đó 20 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị  đã đồng tâm, đồng sức, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 – 2025. 

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày một số tham luận, như: về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, công tác truyền thông, chuyển đổi số tại Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với đoàn thể, phong trào TDTT và phát triển đảng viên trong quầng chúng là thanh niên …được đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch HĐQLQ đánh giá cao nội dung các báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung nhằm xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hoài Dương đề nghị Cấp ủy nhiệm kỳ mới và mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tự rèn luyện bản thân, nắm chắc và hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ cần khẩn trương ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhằm triển khai kịp thời Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Đảng ủy viên Đảng bộ Sở, Bí thư Chi bộ khóa III được bầu làm Bí thư Chi bộ khóa IV; đồng chí Võ Minh Quân được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Lưu Thanh Hoài được bầu là Chi ủy viên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Minh Chí đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy Sở, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

Phòng Truyền thông