Đại hội Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thứ Hai, 02-03-2020 / 1:09:53 Sáng
1093 Lượt xem

 Ngày 28/02/2020, Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Nguyễn Hoài Dương – TUV, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến dự và chỉ đạo đại hội, tới dự còn có đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hiện có 19 đảng viên (01 đảng viên dự bị). Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, chính sách phát triển lâm nghiệp đến với đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân; kịp thời tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng cây phân tán.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Dương – TUV, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những kết quả Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đăk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Chính phủ. Đồng thời lưu ý trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác chuyên môn cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho cán bộ, người lao động; chi bộ cần bám sát nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp; hướng dẫn cho các chủ rừng, các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc, đúng pháp luật.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Chí tiếp tục được bầu làm Bí thư chi bộ.

Đại hội đã bầu 12 đồng chí đi dự đại hội cấp trên; thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022 với một số chỉ tiêu cụ thể.

Ban Biên tập