Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ Tư, 29-03-2023 / 1:00:55 Chiều
573 Lượt xem

Ngày 29/3/2023, Công đoàn Cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Hùng – Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Chí – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ tỉnh; đồng chí Võ Minh Quân – phó Bí thư Chi bộ, phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Quỹ tỉnh nhiệm kỳ II cùng toàn thể cán bộ, người lao động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Đại hội Công đoàn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong bối cảnh tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2022. Trong nhiệm kì qua, mặc dù tình hình quốc tế, trong nước có nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 kéo dài, song Công đoàn Quỹ tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, góp phần xây dựng Quỹ tỉnh ngày càng vững mạnh. Công đoàn đã thực sự là tổ chức chính trị – xã hội đại diện cho quyền, lợi ích của người lao động; vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Để tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Quỹ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành công đoàn và mỗi đoàn viên đã ra sức phấn đấu thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở Quỹ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành đề nghị Công đoàn cơ sở Quỹ tỉnh cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời, sáng tạo tổ chức các hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ chính trị của Quỹ. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn; tiếp tục cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tổ chức công đoàn phát động; tăng cường công tác bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ tỉnh đề nghị Công đoàn Quỹ tỉnh cần bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi bộ Quỹ tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, tích cực tham gia, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với Lãnh đạo Quỹ tỉnh về những vấn đề, giải pháp để cải thiện phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; giữ vững đoàn kết của đơn vị, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên.

Đại hội kêu gọi toàn thể công chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phòng Truyền thông