Đại tướng Chu Huy Mân: Nhà lãnh đạo quân sự-chính trị toàn diện

Thứ Sáu, 17-03-2023 / 1:26:07 Sáng
253 Lượt xem

(TTXVN)-Đại tướng Chu Huy Mân là nhà lãnh đạo quân sự-chính trị song toàn, một trong những chính ủy mẫu mực và chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược toàn diện.

Đại tướng Chu Huy Mân là một trong những vị tướng tài năng của Quân đội nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Ông là nhà lãnh đạo quân sự-chính trị song toàn, một trong những chính ủy mẫu mực và chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược toàn diện.

Đại tướng Chu Huy Mân đã suốt đời sống, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có những đóng góp vào thắng lợi to lớn của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ quốc tế và đặc biệt là nền khoa học và nghệ thuật quân sự cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Chu Huy Mân sinh ngày 17/3/1913, cách đây 110 năm./.

(TTXVN)