Đắk Lắk – Tiềm năng và cơ hội phát triển nền nông nghiệp

Thứ Năm, 28-04-2022 / 3:23:20 Sáng
602 Lượt xem

Nhằm giới thiệu rộng rãi đến Cộng đồng doanh nghiệp, Nhà đầu tư về thực trạng, tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản tỉnh Đắk Lắk; tạo diễn đàn cho các Tổ chức quốc tế

puttygen.site

, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác phát triển; thu hút đa dạng hóa các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản của tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giới thiệu phóng sự: Đắk Lắk – Tiềm năng và cơ hội phát triển nền nông nghiệp