Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại các đơn vị chủ rừng có giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Krông Bông

Thứ Năm, 13-12-2018 / 8:00:56 Sáng
1394 Lượt xem

Năm 2018, tại địa bàn huyện Krông Bông có 3 đơn vị chủ rừng tiến hành giao khoán BVR cung ứng DVMTR là: Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Công ty TNHH MTV LN Krông Bông và UBND xã Yang Mao với tổng diện tích giao khoán 40.977,25 ha rừng tự nhiên. Diện tích rừng cung ứng DVMTR trên nằm trong lưu vực Sê Rê Pốk được chi trả tiền DVMTR với đơn giá phê duyệt là 270.000 đồng/ha (sau khi đã trừ 10% chi phí quản lý cho chủ rừng) và giao khoán cho 192 nhóm hộ (1.422 hộ) chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ dân sống gần rừng trên địa bàn huyện.

Để nâng cao hiệu quả công tác chi trả tiền DVMTR, đặc biệt là để hộ nhận khoán nhận tiền đúng, đủ theo quy định, đồng thời định hướng để người dân sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, bền vững; khi các chủ rừng đề nghị được tạm ứng tiền trong năm kế hoạch, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đề nghị chủ rừng phải có kế hoạch giải ngân cụ thể đặc biệt phải ưu tiên hàng đầu là tạm ứng cho các hộ nhận khoán, đồng thời thông báo lịch chi trả để Quỹ tỉnh đã cử cán bộ giám sát.

Đến nay, Quỹ tỉnh đã cử cán bộ tham gia phối hợp cùng với các đơn vị chủ rừng tiến hành 04 đợt giám sát việc chi trả tiền cho các nhóm hộ nhận khoán BVR với tổng số tiền DVMTR được chi trả lên đến hơn 1,68 tỷ đồng cho 421 hộ dân nhận khoán tham gia bảo vệ rừng tại Công ty TNHH MTV LN Krông Bông và UBND xã Yang Mao. Trung bình 1 hộ dân nhận khoán từ đầu năm đến nay nhận được khoảng 4,5 triệu đồng. Thu nhập của người dân nhận khoán BVR từng bước được cải thiện, góp phần ổn định cuộc sống từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động góp phần tham gia bảo vệ rừng ngày một tốt hơn.

Trong thời gian tới bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát chi trả cho các hộ nhận khoán BVR Quỹ tỉnh tiến hành tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR, chính sách phát triển lâm nghiệp cũng như công tác quản lý, tuần tra bảo vệ rừng; nghĩa vụ, trách nhiệm… cho mọi tầng lớp nhân dân để cùng chung tay bảo vệ rừng đồng thời cũng làm tăng thêm nguồn thu nhập cho người làm nghề rừng./.

Tin, ảnh: Nguyễn Dân Giang, CN Krông Bông-Krông Pắk