Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 28-10-2022 / 9:43:59 Sáng
338 Lượt xem

Ngày 27/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9233/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành và các hội doanh nhân trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các phường, xã, thị trấn về việc đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 9233/UBND-KGVX xem tại đây

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tập trung thúc đẩy triển khai phát triển và sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn và được công bố: Nền tảng số phục vụ chính quyền; Nền tảng số phục vụ doanh nghiệp; Nền tảng số phục vụ người dân.

Định kỳ trước ngày 28 hàng tháng, các đơn vị chủ trì/quản lý các nền tảng số báo cáo kết quả mức độ triển khai, sử dụng các nền tảng số đã được lựa chọn, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo quy định.

Phòng Truyền thông