Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thứ Tư, 15-03-2023 / 1:44:23 Sáng
328 Lượt xem

Ngày 14/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 189/SNN-VP gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1342/UBND-NC ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh ban hành về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Chi tiết Công văn số 1342/UBND-NC xem tại đây

Theo đó, năm 2022, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) đã kiềm giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021; tuy nhiên, vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản, một số hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT và làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông vẫn còn xảy ra và chưa được xử lý triệt để.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chính quyền các cấp nhằm huy động cả hệ thống chính trị tham gia tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATGT, kiềm chế làm giảm TNGT, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang nêu gương trong việc chấp hành và cam kết chấp hành nghiêm túc pháp luật về giao thông, không vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thành viên, Ban An toàn giao thông huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác bảo đảm TTATGT; thường xuyên phối hợp kiểm tra, khảo sát, đánh giá toàn diện về tổ chức giao thông trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm, phức tạp, đường nội thành, nội thị nhằm xác định các điểm bất cập, phức tạp, điểm đen TNGT để kiến nghị khắc phục kịp thời. Thực hiện tốt việc giải tỏa các điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 11/CTr-BCA-BGDĐT ngày 10/10/2022 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 – 2025; nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện, phòng ngừa TNGT cho học sinh các cấp học.

Phòng Truyền thông