Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

Thứ Sáu, 19-11-2021 / 2:31:50 Sáng
457 Lượt xem

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 11257/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của Bộ Y tế tại Khoản 3 Công văn số 9472/BYT-MT để chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở của đơn vị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch số 10699/KH-UBND ngày của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, chủ động thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp (từ quy mô nhỏ nhất có thể) để quyết định các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 Sở Y tế phối hợp với các địa phương, tổng hợp kết quả đánh giá cấp độ dịch để công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế; đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử phòng chống dịch covid tỉnh; Tiếp tục hướng dẫn các địa phương tăng cường chủ động rà soát, giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 và Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021.

Phòng Truyền thông