Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Bộ quy tắc ứng xử “Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách”

Thứ Sáu, 03-03-2023 / 9:02:53 Sáng
531 Lượt xem

Để đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Đắk Lắk: Văn minh – Thân thiện – Mến khách, qua đó góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế, văn hóa đặc sắc, xã hội văn minh và người dân hạnh phúc. Ngày 02/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 671/SNN-VP gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Bộ quy tắc ứng xử “Người Đắk Lắk Văn minh – Thân thiện – Mến khách”.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giới thiệu 10 nội dung chính của Bộ quy tắc ứng xử để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quỹ tỉnh biết và tuyên truyền đến mọi người dân biết và thực hiện (mọi người có thể quét mã QR để xem toan bộ nội dung Bộ Quy tắc) với mục đích nhằm thực hiện Bộ quy tắc ứng xử thành nề nếp, liên tục, thường xuyên và là cẩm nang hướng dẫn cách ứng xử trong gia đình, dòng họ, cộng đồng nơi cư trú, nơi công cộng, trên mạng xã hội, các cơ sở tôn giáo, trường học, khi tham gia giao thông; các điểm, khu du kịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại…

Phòng Truyền thông