Điều tra dư luận xã hội về tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Thứ Năm, 25-11-2021 / 1:09:41 Sáng
594 Lượt xem

Từ ngày 23/11 đến 01/12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk triển khai điều tra dư luận xã hội về tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Điều tra thu thập ý kiến các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, trong đó ưu tiên những đối tượng là: nông dân, công nhân, hưu trí, người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, nhân viên văn phòng. Người tham gia điều tra dư luận xã hội trả lời 8 câu hỏi bằng hình thức trực truyến tại địa chỉ: https://forms.gle/Hf8tbmg3CaiBTC4y9

Cuộc điều tra nhằm đánh giá thu nhập thực tế của hộ gia đình năm 2021 so với năm 2020 tăng hay giảm; sự hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân và gia đình người dân; hiệu quả hoạt động trong năm 2021 của các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội ở cơ sở; đánh giá các hoạt động kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh; những vấn đề lo lắng, bức xúc của người dân về nhiều mặt đời sống xã hội; mức độ tin tưởng của người dân, cán bộ, đảng viên đối với vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước trên một số lĩnh vực; đề xuất kiến nghị để Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên…

Phòng Truyền thông