Đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên thăm và làm việc tại Đắk Lắk

Thứ Sáu, 22-04-2022 / 8:50:36 Sáng
791 Lượt xem

Ngày 22/4/2022, đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên do ông Huỳnh Văn Mạnh –Giám đốc làm Trưởng đoàn, ông Nguyễn Đồng Thự – Phó Giám đốc Quỹ cùng lãnh đạo các bộ phận chuyên môn đến thăm, làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc và ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc Quỹ tỉnh.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung cùng quan tâm như tổ chức bộ máy Quỹ tỉnh, quản lý vận hành và cơ chế quản lý tài chính; sử dụng kinh phí dự phòng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng; công tác huy động các nguồn thu; công tác thu – giải ngân tiền trồng rừng thay thế, việc xác định diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, công tác truyền thông, kiểm tra giám sát và một số nội dung khác có liên quan đến Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý bảo vệ rừng, chính sách phát triển lâm nghiệp tại mỗi địa phương.

Đoàn công tác Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên ghi nhận trước những kết quả Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua. Kết quả đạt được của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên sẽ lựa chọn các hoạt động phù hợp để phục vụ, áp dụng vào công tác chuyên môn, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn mà Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên đang gặp phải trong thực hiện chính sách chi trả chi trả dịch vụ môi trường rừng tại địa phương có hiệu quả, tốt hơn trong thời gian tới.

Ngày 23/4/2022, đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Phú Yên sẽ có một ngày làm việc tại huyện Lăk, đi thực tế hiện trường công tác trồng rừng, trồng cây phân tán do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện; làm việc với Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka và Ban Quản lý rừng LSVHMT Hồ Lăk.

Tin : Minh Đức – phòng Truyền thông

puttygen