Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk

Thứ Tư, 02-05-2018 / 8:41:19 Sáng
1806 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TCLN-KHTC ngày 16/4/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp; trong các ngày 26 và 27/4/2018, Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trung ương do Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để kiểm tra tình hình tổ chức, vận hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan; thông qua đó để đoàn kiểm tra đánh giá các mặt đã đạt, chưa đạt; tác động của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến phát triển ngành lâm nghiệp tại địa phương.

Mặc khác thông qua kết quả kiểm tra cũng để kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc và đề nghị chấn chỉnh những sai phạm nếu có; những bài học kinh nghiệm, những mô hình tốt để nhân rộng triển khai.

Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường tại Ban quản lý dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô; trò chuyện, phỏng vấn một số hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Quang cảnh buổi làm việc tại Quỹ tỉnh. Ảnh: Vy Tuyên

Sau 02 ngày làm việc, thông qua việc kiểm tra tình hình tổ chức, vận hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đoàn nhận thấy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; bố trí đội ngũ cán bộ, phân công nhiệm vụ, xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế vận hành để hoạt động hiệu quả. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt phương án tự chủ tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/6/2017; tuy nhiên tại thời điểm phê duyệt phương án nêu trên Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác chưa được ban hành; do đó việc phân loại mức độ tự chủ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chưa được xác định. Vấn đề này Đoàn kiến nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh rà soát lại phương án tự chủ báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC.

Về tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017, Quý I năm 2018 cũng như kế hoạch hoạt động năm 2018; Đoàn ghi nhận Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng theo kế hoạch, nội dung đã được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đến các chủ rừng, người dân và các em học sinh thông qua chương trình “chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng học sinh đến trường”, ký kết hợp đồng ủy thác và đôn đốc thu nộp tiền dịch vụ môi trường rừng.

Việc trích lập, sử dụng 10% chi quản lý, 5% kinh phí dự phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện theo đúng quy định. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai công tác kế toán theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC. Tuy nhiên cũng tại đợt công tác này Đoàn cũng nhận thấy một số dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trồng rừng thay thế chậm nộp tiền theo quy định.

 

Đoàn làm việc với BQLDA Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. Ảnh: Nguyễn Cứ

Trò chuyện, phỏng vấn một số hộ dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng.  Ảnh: Nguyễn Cứ

Qua trò chuyện, phỏng vấn một số hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Ban quản lý dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô Đoàn ghi nhận các hộ nhận khoán đều phấn khởi tham gia, số tiền công được nhận từ khoán bảo vệ rừng đầy đủ, thủ tục nhanh gọn và mong muốn được giữ nguyên hình thức chi trả như hiện nay.

Thay mặt Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc đã cám ơn, ghi nhận những ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn, giao cho các  các bộ phận chuyên môn có liên quan của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nghiên cứu, rà soát, tổng hợp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Tin: Nguyễn Cứ, phòng Truyền thông