Giám sát chi trả tiền DVMTR cho hộ nhận khoán tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông

Thứ Tư, 21-11-2018 / 1:30:29 Sáng
1208 Lượt xem

Để đảm bảo việc chi trả tiền công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng góp phần hiệu quả vào việc thực thi chính sách chi trả DVMTR. Ngày 20/11/2018 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) cử cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền công nhận khoán quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR Quý II cho các hộ nhận khoán tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

Năm 2018, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông giao khoán 5.222,7 ha rừng tự nhiên cho 42 nhóm hộ (219 hộ) sinh sống gần rừng tại các xã Cư Pui, Cư Drăm và Yang Mao để quản lý bảo vệ.


Với đơn giá năm 2018 là 270.000 đồng/ha (sau khi đã trừ 10% chi phí quản lý cho chủ rừng) thì năm nay bình quân số tiền được nhận của mỗi hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng là khoảng 7 triệu đồng.

Trong đợt chi trả này, ngoài công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền, Cán bộ Quỹ tỉnh còn phối hợp với cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR, chính sách phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như công tác quản lý bảo vệ rừng; trò chuyện, phỏng vấn một số hộ nhận khoán các nội dung liên quan đến hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng, công tác chi trả tiền… Qua kiểm tra, giám sát  Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông đã thực hiện việc chi trả tiền cho hộ nhận khoán đúng, đủ theo quy định, đồng thời định hướng để người dân sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR, công tác bảo vệ rừng đến các hộ dân, nhất là tại các địa bàn có người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng.

Trong thời gian tới, Quỹ tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát yêu cầu các đơn vị chủ rừng có khoán bảo vệ rừng cho hộ, nhóm hộ tập trung khắc phục những hạn chế như sau khi nhận tiền DVMTR chưa quan tâm tái đầu tư cho công tác QLBVR, chưa thành lập tổ BVR; đồng thời sẽ phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức đầy đủ về chính sách chi trả DVMTR, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ rừng.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Dân Giang, CN Krông Bông – Krông Pắk