Giấy mời dự Hội nghị tập huấn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức

Thứ Hai, 25-06-2018 / 12:38:05 Sáng
1203 Lượt xem

Ngày 29/6/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng là tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng có cung ứng DVMTR. Nội dung tập huấn gồm 02 Thông tư:

  • – Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • – Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính.

Chi tiết xem tại: http://www.mediafire.com/file/lfsvipp6l7c3t6m/GM.pdf

Phòng Truyền thông