Giới thiệu các tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Thứ Năm, 23-02-2023 / 1:56:33 Sáng
961 Lượt xem

Tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, khám phá các sản phẩm du lịch mới là một trong 18 họat động chính thức của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Hiện nay đã có 12 doanh nghiệp lữ hành đăng ký xây dựng 42 chương trình Tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội từ ngày 10/3/2023 đến ngày 14/3/2023.

Để tuyên truyền, giới thiệu Chương trình Tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đến với người dân, du khách trong và ngoài nước biết, đăng ký tham gia, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đăng tải thông tin về Chương trình Tour du lịch lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội để người dân, du khách, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, đăng ký tham gia (Các Chương trình Tour du lịch theo Quyết định số 65/QĐ-SVHTTDL ngày 13/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem tại đây).

Chương trình Tour du lịch trên Cổng thông tin du lịch thông minh tại địa chỉ: https://mydaklak.vn, Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động từ khóa là: My Đắk Lắk và Trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch https://daktip.vn để người dân, du khách, các tổ chức, cá nhân biết, hưởng ứng tham gia.

Phòng Truyền thông