Giới thiệu sách “Đăng ký và thống kê hộ tịch – Bảo đảm quyền con người vì mục tiêu phát triển bền vững”

Thứ Hai, 17-04-2023 / 7:06:20 Sáng
277 Lượt xem

Nhằm cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng thể, bao quát nhất về kết quả đăng ký, thống kê hộ tịch ở các quốc gia thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có các nước ASEAN và Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông vừa xuất bản cuốn sách “Đăng ký và thống kê hộ tịch – Bảo đảm quyền con người vì mục tiêu phát triển bền vững”. Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2947/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xem xét đề nghị của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 61/NXB ngày 07/4/2023 về giới thiệu sách “Đăng ký và thống kê hộ tịch – Bảo đảm quyền con người vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Cuốn sách này do Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh – nguyên Cục trưởng Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp và Thạc sĩ Lò Thùy Linh – Phó Trưởng phòng Phòng quản lý hộ tịch, Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực của Bộ Tư pháp đồng chủ biên.
Nội dung cuốn sách dựa trên cơ sở tham khảo có chọn lọc các tài liệu được đệ trình lên Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai khu vực châu Á – Thái Bình Dương về đăng ký, thống kê hộ tịch (tháng 11/2021), gồm 9 chương, đề cập toàn diện về vai trò, ý nghĩa của đăng ký, thống kê hộ tịch trong việc bảo đảm quyền con người vì mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc; về lợi ích của việc khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch để ra quyết định ở các cấp chính quyền; về tầm quan trọng của đăng ký hộ tịch đối với việc thiết lập định danh pháp lý của mỗi cá nhân; về trách nhiệm bảo mật dữ liệu hộ tịch, bí mật đời tư cá nhân của các quốc gia trong đăng ký, thống kê hộ tịch…
Đăng ký và thống kê hộ tịch là hoạt động thường xuyên, liên tục của mỗi quốc gia. Thông qua đăng ký và thống kê hộ tịch giúp cho Nhà nước bảo đảm các quyền dân sự cơ bản của cá nhân, đồng thời theo dõi, nắm được tình hình biến động thực tế của dân cư, qua đó phục vụ xây dựng, hoạch định, phát triển các chính sách kinh tế – xã hội của đất nước. Với định hướng đăng ký hộ tịch phổ cập, các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang phấn đấu đến năm 2025 tất cả những người dân đều được đăng ký và cấp giấy tờ hộ tịch, được định danh pháp lý đầy đủ theo phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Phượng Vĩ, Phòng Truyền thông