Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk họp phiên thứ II năm 2019

Thứ Năm, 08-08-2019 / 1:13:21 Sáng
1324 Lượt xem

Ngày 07/8/2019 tại văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Ông Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã chủ trì phiên họp lần thứ II Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh để sơ kết 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm; tham dự có Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Ông Võ Minh Quân – Phó Giám đốc cùng các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát, Lãnh đạo và Trưởng/Phụ trách các phòng, các chi nhánh Quỹ liên huyện.

Tại cuộc họp các đại biểu được nghe đại diện Quỹ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Theo báo cáo kết quả thu chi tiền DVMTR năm 2019, đến ngày 30/7/2019 kết quả thu đạt 53% và chi đạt 17,2% so với kế hoạch. Thu từ trồng rừng thay thế  đạt 23,7% KH; Số tiền đã giải ngân cho trồng rừng thay thế theo kế hoạch là 72,5%.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Qua kiểm tra, giám sát cho thấy đa số các chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR; việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán được thục hiện đầy đủ, đúng đối tượng, chưa phát hiện tình trạng trích hoặc thu lại tiền DVMTR; các hạng mục chi thực hiện theo đúng quy định, tiền DVMTR được chi đúng, chi đủ đến tận tay người dân. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chủ rừng chưa thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR, cũng như quản lý sử dụng tiền DVMTR chưa đúng theo Quyết định phê duyệt của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đối với công tác truyền thông: Quỹ tỉnh luôn coi trọng công tác truyền thông về chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh. Trong 7 tháng đầu năm 2019, Quỹ tỉnh đã thiết kế và thực hiện in ấn các sản phẩm truyền thông như mũ, vở học sinh, cặp học sinh, bảng tuyên truyền (cỡ lớn, kiên cố), tờ gấp, băng rôn…Ngoài ra Quỹ tỉnh đã thực hiện đăng tải các tin bài có nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn và phong trào của đơn vị…Đồng thời đang phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh  thực hiện phóng sự truyền thông về thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh; dự kiến sẽ triển khai Chương trình “Chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường” bắt đầu vào đầu năm học mới tháng 9/2019.

Chương trình trồng cây phân tán cũng được Quỹ tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát và đã xây dựng xong phương án hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2019

Bên cạnh đó Quỹ tỉnh đã thành lập Tổ chi trả tiền DVMTR  qua tài khoản ngân hàng; phối hợp với công ty Viễn thông quân đội Viettel- Chi nhánh Đắk Lắk và ngân hàng Nông nghiệp và PTNT- Chi nhanh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng cho hơn 100 đại biểu của các chủ rừng và UBND cấp xã để triển khai thực hiện.

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực như trên, song trong quá trình triển khai thực hiện Chính sách chi trả DVMTR và trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Cơ sở dữ liệu về diện tích rừng, hiện trạng rừng của chủ rừng và cơ quan chức năng chưa đồng bộ, một số diện tích cung ứng DVMTR được chi trả tiền DVMTR nhưng vẫn còn bị tác động như bị xâm lấn, khai thác trái phép…; tình hình nợ đọng tiền DVMTR các năm trước của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn; việc mở tài khoản ngân hàng để chi trả tiền DVMTR cho các hộ, nhóm hộ nhận khoán của các chủ rừng là tổ chức và UBND cấp xã có thực hiện khoán bảo vệ rừng được thực hiện rất chậm; Công tác thu tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh còn chậm.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề trọng tâm; thể hiện sự quan tâm, đồng hành với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trong thực hiện Chính sách chi trả DVMTR, thống nhất các giải pháp, đề xuất kiến nghị của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong dự thảo Báo cáo.

Các đại biểu thống nhất tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2019 tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 28/3/2019.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh thay mặt Ban lãnh đạo Quỹ tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Quỹ tỉnh lĩnh hội và tiếp thu ý kiến, đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai tốt các giải pháp để thực hiện Chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh mang lại kết quả cao, góp phần cho việc bảo vệ và phát triển rừng, thúc đẩy công cuộc xã hội hóa nghề rừng gắn với việc giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ dân sống gần rừng trên địa bàn tỉnh.

Xuân Vân – Phòng Truyền thông