Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk họp phiên thứ nhất năm 2021

Thứ Tư, 24-02-2021 / 6:46:58 Sáng
854 Lượt xem

Chiều ngày 23/02/2021, tại hội trường Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh  Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2021, Ông Nguyễn Hoài Dương – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đã chủ trì cuộc họp; tham dự có Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ; Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát; Lãnh đạo Quỹ tỉnh và Trưởng/Phụ trách các phòng, các chi nhánh Quỹ liên huyện.

Mở đầu phiên họp là phần phát biểu khai mạc của Ông Nguyễn Hoài Dương – chủ trì cuộc họp; tiếp theo các thành viên được nghe đại diện lãnh đạo Quỹ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2020, báo cáo kế hoạch thu chi tiền DVMTR năm 2021. Qua Báo cáo cho thấy năm 2020 vừa qua, Quỹ tỉnh đã bám sát và tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Quỹ Việt Nam, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội đồng quản lý Quỹ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chương trình kế hoạch công tác của UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp và PTNT và chương trình công tác của Quỹ năm 2020. Bên cạnh đó, Quỹ tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả chi trả DVMTR; hoàn thành phương án trồng cây: trồng rừng cảnh quan và trồng rừng thay thế. Nhiều chương trình, hoạt động được đánh giá cao mang lại hiệu quả như: Chương trình hỗ trợ trồng cây phân tán, trồng rừng cảnh quan; chương trình “chi trả DVMTR đồng hành cùng các em học sinh đến trường”;… đã tích cực góp phần rất lớn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến thiên tai phức tạp…đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và người dân dẫn đến việc sản xuất và tiêu thụ điện năng giảm nên tiền thu dịch vụ môi trường rừng cũng giảm theo. Năm 2020 tình hình thu tiền dịch vụ môi trường rừng không đạt so với kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, ước đạt 94%KH; điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của Quỹ và việc xác định đơn giá chi trả cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Tại phiên họp, các thành viên HĐQL Quỹ cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề trọng tâm; thể hiện sự quan tâm, đồng hành với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trong thực hiện chi trả DVMTR, thống nhất các giải pháp, đề xuất kiến nghị của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong Báo cáo kế hoạch thu chi tiền DVMTR, và các nhiệm vụ của Quỹ thực hiện năm 2021.

Cũng trong tại phiên họp, các thành viên nghe ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triển khai các Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc Tổ chức lại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc Quy định hệ số K thành phần làm cơ sở xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; và thông qua Đề án vị trí việc làm và Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023 để HĐQL Quỹ cho chủ trương thực hiện.

Phát biểu kết luận, Ông Nguyễn Hoài Dương – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị Ban giám đốc Quỹ tỉnh, toàn thể cán bộ thuộc Quỹ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2021; Cơ bản thống nhất Kế hoạch thu, chi tiền DVMR rừng năm 2021. Tuy nhiên, cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQL Quỹ và hoàn thiện Kế hoạch 2021 để trình UBND tỉnh phê duyệt; Đồng ý chủ trương cho phép Quỹ tỉnh xây dựng Đề án vị trí việc làm và Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023; tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác truyền thông về chi trả DVMTR; Đẩy mạnh công tác thu tiền trồng rừng thay thế; Công tác kiểm tra giám sát. Sớm nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm thu tiền DVMTR từ các nhà máy năng lượng mặt trời, năng lượng gió có sử dụng trên đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh để báo cáo tỉnh và Bộ NNPTNT xin thí điểm tại Đắk Lắk nhằm tăng nguồn thu để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng… Bên cạnh đó đẩy mạnh chương trình trồng cây phân tán, trồng rừng cảnh quan đồng hành cùng chủ trương của chính phủ trong chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh thay mặt Ban lãnh đạo Quỹ tỉnh và toàn thể cán bộ trong Quỹ tỉnh lĩnh hội và tiếp thu ý kiến, đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai tốt các giải pháp để thực hiện chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh mang lại kết quả cao, góp phần cho việc bảo vệ và phát triển rừng, thúc đẩy công cuộc xã hội hóa nghề rừng gắn với việc giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ dân sống gần rừng trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Lài-Phòng Truyền thông