Hội nghị chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 12-04-2019 / 6:43:59 Sáng
1837 Lượt xem

Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, giảm thiểu thời gian của người dân trong việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, ngày 26/09/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành văn bản số 7491/BNN-TCLN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, chủ rừng là tổ chức và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành ngay việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử cho chủ rừng và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng tại các địa bàn thuận lợi.

Sáng ngày 12/04/2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức Hội nghị chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị do ông Nguyễn Minh Chí – Phó chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì.

Đến tham dự hội nghị có lãnh đạo, kế toán trưởng UBND các xã có chi trả tiền DVMTR; lãnh đạo, kế toán trưởng của các chủ rừng là tổ chức; Đại diện chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình; Trung tâm PTNT Tây nguyên; Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Đắk Lắk; Công ty Viễn thông Viettel Đăk Lắk cùng toàn thể cán bộ, người lao động Quỹ tỉnh.

 Ông Nguyễn Minh Chí-Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triên rừng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR, từ năm 2013 đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã tiến hành chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng. Hiện nay, tiền DVMTR trả cho các chủ rừng là tổ chức đã được Quỹ tỉnh thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, việc trả tiền DVMTR cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng đều được Quỹ tỉnh hoặc chủ rừng là tổ chức trả trực tiếp bằng tiền mặt nên mất nhiều thời gian, chi phí cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với một số địa phương tiến hành thí điểm trả tiền DVMTR thông qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử. Kết quả tổng kết, đánh giá thí điểm cho thấy việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử tiết kiệm chi phí, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và an toàn. Các địa phương đều có khả năng áp dụng các hình thức trả tiền này.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trình bày về hình thức chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng.

Tại Hội nghị này, sau thời gian làm việc để chọn các đơn vị có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã mời đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Đắk Lắk, Công ty Viễn thông Viettel Đăk Lắk là các đơn vị có đầy đủ chức năng cung cấp dịch vụ với mạng lưới phủ đều rộng khắp và các chủ rừng tham gia thảo luận để bàn giải pháp nhằm tổ chức thực hiện, đảm bảo việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng cho người nhận khoán được thuận lợi, an toàn nhất.

 

Đại diện ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Công ty Viễn thông Viettel  trình bày hướng dẫn hồ sơ mở tài khoản.

Hình thức chi trả tiền DVMTR qua tài khoản đã giúp tiết kiệm thời gian đi nhận tiền cho các chủ rừng. Ða số ý kiến của các chủ rừng đều tán thành với việc chi trả tiền DVMTR qua hệ thống Ngân hàng.

Bước đầu, việc chi trả qua tài khoản hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử có thể gặp khó khăn đối với các chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình vùng sâu, vùng cao, xa khu trung tâm khó tiếp cận với hệ thống ATM, ngân hàng. Nhất là những hộ gia đình chỉ nhận được số tiền vài chục ngàn hay vài trăm ngàn đồng cho việc bảo vệ một héc ta rừng khi người dân phải đi hàng chục km để rút một khoản tiền. Tuy nhiên, chi trả qua tài khoản hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử vẫn là phương pháp tiết kiệm thời gian, chi phí và an toàn .

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Chí nhấn mạnh tính minh bạch, hiệu quả, an toàn của hình thức chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử; Đồng thời khẳng định Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thúc đẩy nhanh để việc chi trả thực hiện ngay trong năm 2019, góp phần thực thi chính sách chi trả DVMTR ngày càng đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện đăng ký tài khoản chi trả tiền DVMTR thông qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử đến tại các địa phương, chủ rừng là tổ chức có khoán bảo vệ rừng, đảm bảo toàn bộ tiền DVMTR được chi trả thông qua tài khoản ngân hàng hoặc qua giao dịch thanh toán điện tử an toàn, đúng đối tượng và đúng mục đích.

Tin: Huỳnh Lài – Phòng Truyền thông