Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR (2013-2017) trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 26-10-2018 / 10:05:04 Sáng
1303 Lượt xem

Chiều ngày 26/10/2018,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 2013-2017 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó chủ tiịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, lãnh đạo các Sở ban ngành, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị cung ứng DVMTR, các đơn vị sử dụng DVMTR, đại diện các hộ gia đình nhận khoán…

Chủ trì Hội nghị có các Ông Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch HĐQL Quỹ, Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Hoài Dương – Chủ tịch HĐQL Quỹ đánh giá kết quả, tác động sau 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR với công tác quản lý bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng mà đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần rừng, đồng thời cũng chỉ ra những bất cập của quy định, hướng dẫn hiện hành từ đó để các đại biểu tham dự hội nghị có ý kiến để Quỹ tỉnh tổng hợp đề xuất cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện.

Ông Nguyễn Minh Chí – Phó chủ tịch HĐQL Quỹ, Giám đốc Quỹ tỉnh báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (2013-2017) trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo, kết quả thu tiền DVMTR giai đoạn 2013-2017 là hơn 276,483 tỉ đồng đạt hơn 90% kế hoạch đề ra, giải ngân được hơn 270,809 tỉ đồng (trong đó chi cho các chủ rừng đạt hơn 236,575 tỉ đồng). Đồng thời cũng phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế khó khăn vướng mắc cần phải tháo gỡ trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR trong thời gian đến.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các đơn vị cung ứng DVMTR, các đơn vị sử dụng DVMTR  tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề trọng tâm; thể hiện sự quan tâm, đồng hành với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trong thực hiện Chính sách chi trả DVMTR, thống nhất các giải pháp, đề xuất kiến nghị của Quỹ tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả sau 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR, chính sách này thực sự đã mang lại hiệu quả cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước chi cho công tác bảo vệ rừng còn hạn chế; đặc biệt là góp phần quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người làm nghề rừng nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sau, xa. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh ta đã bộc lộ những tồn tại như tình hình nợ đọng tiền DVMTR, mức chi trả giữa các lưu vực còn chênh lệch cao, mức chi trả tiền DVMTR thực tế còn thấp chưa tương xứng với công sức của người làm nghề rừng; đặc biệt hiện nay cơ sở dữ liệu về rừng, hiện trạng rừng giữa các cơ quan chức năng, Quỹ tỉnh và các đơn vị chủ rừng chưa đồng bộ gây khó khăn cho công tác xây dựng bản đồ và công tác kiểm tra giám sát, cán bộ chuyên môn của các đơn vị chủ rừng còn thiếu và yếu trong việc xây dựng hồ sơ chi trả.

Đồng chí Phó chủ tịch tỉnh cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp thu ý kiến của các đơn vị để có các giải pháp thực hiện chính sách một cách thông suốt, kịp thời và đồng bộ

Thay mặt HĐQL Quỹ đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch HĐQL Quỹ tiếp thu, lĩnh hội ý kiến của đồng chí Phó chủ tịch tỉnh và sẽ cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch hoạt động trong thời gian đến.

Tin, ảnh: Nguyễn Cứ