Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ngành Nông nghiệp và PTNT

Thứ Hai, 11-07-2022 / 8:46:10 Sáng
407 Lượt xem

Sáng 11/7/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT Nguyễn Hoài Dương chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành NN-PTNT phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể: giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 6.733 tỷ đồng, bằng 32,9% kế hoạch, tăng 5,31% so với cùng kỳ năm 2021; thuỷ lợi bảo đảm tưới chủ động cho 82,65% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới (tăng 0,65%); tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96% (tăng 0,76%); tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,04% (tăng 0,26%) và tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới đạt 46,7% (71 xã), tăng 3,28% (5 xã) so với cùng kỳ 2021.

ảnh

Ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo chặt chẽ mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bố trí cơ cấu giống phù hợp với diễn biến thời tiết và tín hiệu của thị trường; tăng cường kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy, năng suất và sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch UBND tỉnh giao.

Trong đó, vụ đông xuân 2021-2022 đã xuống giống trên 63.700 ha cây trồng, bằng 115,5% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 366.000 tấn, tăng 21.845 tấn (4,45%) so với cùng  kỳ  năm 2021; vụ hè thu năm 2022 toàn tỉnh đã gieo trồng được 41.494 ha/203.900 ha kế hoạch.

Tổng đàn vật nuôi ước đạt 14 triệu con, tăng 50.000 con so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng thịt hơi các loại trên 120.000 tấn; sản lượng khai thác thủy sản khoảng 884 tấn, bằng 52% kế hoạch…

ảnh

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng là 4,56% và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong năm 2022, trong 6 tháng cuối năm, ngành NN-PTNT quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trong nông nghiệp, với ba nhóm nhiệm vụ cụ thể.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đổi mới và phát triển mạnh mẽ các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động phát triển kinh tế tập trong nông nghiệp, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, trong đó tập trung đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và Chương trình mỗi xã một sản phẩm…

Phòng Truyền thông

Nguồn: https://baodaklak.vn/kinh-te/202207/6-thang-dau-nam-2022-gia-tri-tong-san-pham-nong-lam-va-thuy-san-dat-tren-67-nghin-ty-dong-b912649/