HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁC VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG.

Thứ Bảy, 30-06-2018 / 1:25:24 Sáng
1514 Lượt xem

Ngày 29/6/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Phát triển Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền và phổ biến các văn bản mới về chính sách chi trả DVMTR.

Hội nghị có hơn 100 đại biểu gồm Đại diện cho phòng Quản lý xây dựng công trình – Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Kiểm lâm tỉnh; đại diện các Hạt Kiểm lâm, phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện; Lãnh đạo, Kế toán trưởng và cán bộ kỹ thuật/địa chính của các chủ rừng là tổ chức, Chủ tịch UBND cấp xã cùng cán bộ Kế toán, Tài chính của các xã có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng; các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng và một số đơn vị có liên quan khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì hội nghị nhiệt liệt chúc mừng các đại biểu tham dự.

Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Vy Tuyên

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Vy Tuyên

Để thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, các Bộ ngành đã ban hành một số Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện như Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục nghiệm thu thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Thông tư số 62/2012/TT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tuy nhiên đây là chính sách mới nên trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ một số vướng mắc nhất định. Ngày 15/11/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT  hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và ngày 17/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phổ biến nội dung các Thông tư. Ảnh: Vy Tuyên

Tại Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả DVMTR gồm có 06 Chương và 20 điều quy định những nội dung rất chi tiết hướng dẫn xác định tiền DVMTR; hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR, kế hoạch thu, chi; xác định diện tích để chi trả tiền DVMTR; miễn giảm tiền DVMTR theo quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-VP và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP. Thông tư cũng đã bổ sung 02 đối tượng là Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chính trị – xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định của Nghị định 147/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó Thông tư cũng quy định 4 căn cứ xác định diện tích để chi trả DVMTR dựa vào kết quả tổng điều tra kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, bản đồ dùng để xác định diện tích rừng trong lưu vực quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT và kết quả chi trả DVMTR của năm trước liền kề. Tại Thông tư 22/TT-BNNPTNT cũng nhắc đến hệ số K được xác định cho từng lô rừng chính là cơ sở để tính toán mức chi trả DVMTR cho bên cung ứng. Hệ số K được tính bằng tích của các hệ số K thành phần, gồm hệ số K1 điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo trữ lượng; Hệ số K2 điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo mục đích sử dụng; Hệ số K3 điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo nguồn gốc hình thành rừng và Hệ số K4 điều chỉnh mức chi trả theo mức độ khó khăn đối với diện tích rừng nằm trên địa bàn các xã khu vực I, II, III.

Đối với Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn liên quan đến việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 147/2016/NĐ-CP.

Theo Thông tư quy định thì chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.

Nội dung chi, mức chi đối với chủ rừng là tổ chức không thực hiện khoán bảo vệ rừng thì số tiền thu được từ dịch vụ môi trường rừng thực hiện theo quy định hiện hành; bao gồm: Các hạng mục công trình lâm sinh, các công trình cơ sở kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng; các hoạt động tuần tra, truy quét các điểm nóng, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng; mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ phục vụ bảo vệ rừng; lập hồ sơ, xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu, tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn.

Đồng chí Võ Minh Quân, Phó Giám đốc Quỹ tỉnh giải đáp một số thắc mắc của đại biệu tham dự Hội nghị. Ảnh Vy Tuyên

Tại Hội nghị này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng hướng dẫn các chủ rừng xây dựng hồ sơ chi trả năm 2018. Hội nghị được nghe nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự và các ý kiến đề xuất liên quan đến Chính sách chi trả DVMTR. Một số kiến nghị, đề xuất của đại biểu đã được Ban tổ chức giải đáp đầy đủ và hợp lý.

 

Tin: Phượng Vỹ, phòng Truyền thông