Hội thảo Tham vấn phát triển chương trình REDD+ trong quản lý và Bảo vệ rừng bền vững ở Việt Nam

Thứ Ba, 28-05-2024 / 8:14:28 Sáng
63 Lượt xem

Sáng ngày 28/5/2024 tại phòng họp hội trường của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã diễn ra Hội thảo Tham vấn phát triển chương trình REDD+ trong quản lý và Bảo vệ rừng bền vững ở Việt Nam.

Tham gia tại Hội thảo có Đồng chí Nguyễn Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk, cùng với các trưởng, phó phòng, và nhân viên thuộc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, và đại diện chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk

Hội thảo được diễn giải với sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Đình Tiến, Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung thảo luận tại hội thảo bao gồm: Trình bày kết quả thực trạng diễn biến rừng và tiềm năng giảm phát thải và tăng hấp thụ các bon rừng tại tỉnh Đăk  Lăk trong khuôn khổ đề tài “Lồng ghép chương trình giảm phát thải từ nỗ lực giảm phá rừng và suy thoái rừng (Redd+) trong quản lý và bảo vệ rừng bền vững ở Việt Nam”.

Hội thảo cũng đã thảo luận các vấn đề xung quanh việc cơ chế chia sẻ lợi ích thực hiện chương trình REDD+ tại Việt Nam và Đắk Lắk; các vấn đề liên quan đến sử dụng đất và sinh kế của người dân địa phương tại tỉnh Đắk Lắk.

Tin, ảnh: Minh Đức, Phòng truyền thông