Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2022

Thứ Hai, 23-05-2022 / 3:22:12 Sáng
605 Lượt xem

Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (28/6/2022) và triển khai Kế hoạch phối hợp số 794/KHPH-SVHTTDL-HLHPN ngày 28/4/2022 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp phụ nữ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” sẽ được tổ chức trong 02 ngày (ngày 27/6/2022 – 28/6/2022) tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (số 03 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Các tổ chức, cá nhân sống và làm việc trên địa bàn tỉnh thi trực tiếp với nội dung tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em và các văn bản có liên quan đến gia đình nhằm tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh

buy cheap kamagra online
, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến.

Ngoài ra, pano, áp phích, băng rôn, xe loa… trên các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực gia đình, những nét đẹp văn hóa gia đình truyền thống, gia đình hiện đại và những đặc thù của gia đình tại địa phương đối với sự phát triển xã hội; thực trạng công tác gia đình hiện nay; phòng, chống bạo lực trong gia đình; bình đẳng giới trong gia đình; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua hệ thống.

Phòng Truyền thông