Họp giao ban tháng 2/2019

Thứ Sáu, 15-02-2019 / 5:41:53 Sáng
1196 Lượt xem

Sáng 15/2/2019, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01, về tình hình trước trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 2-3/2019.. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh, Trưởng/Phụ trách các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Quỹ tỉnh.

Mở đầu buổi họp, đồng chí Nguyễn Minh Chí thay mặt ban Giám đốc Quỹ tỉnh chúc mừng toàn thể cán bộ CC, VC, NLĐ Quỹ tỉnh đón Tết Kỷ Hợi vừa qua vui tươi, phấn khởi, an toàn.

Sau khi nghe đồng chí Lưu Thanh Hoài – Trưởng phòng Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và những ngày đầu tháng 02/2019 theo Thông báo kết luận một số  nội dung tại kỳ giao ban lần trước, ý kiến của các phòng chuyên môn, các Chi nhánh Quỹ liên huyện và ý kiến của đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh kết luận một số nội dung chủ yếu sau đây:

– Khẩn trương tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế, sửa đổi tên gọi loại hình hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phù hợp, đúng theo quy định với Luật Lâm nghiệp.

– Toàn thể cán bộ CC, VC, NLĐ Quỹ tỉnh nghiên cứu sâu Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT để áp dụng vào công tác chuyên môn, đảm bảo việc thi hành và thực thi công vụ chính xác, hiệu quả.

– Xây dựng kế hoạch thu – chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019, tham mưu HĐQL thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện phù hợp, sát thực tế

– Tiếp tục giải ngân tiền chi trả DVMTR năm 2018 cho các chủ rừng và UBND cấp xã có cung ứng DVMTR;

– Tiếp tục triển khai công tác xây dựng bản đồ chi trả DVMTR trên cơ sở diện tích được chi trả DVMTR năm 2018; báo cáo kết quả cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt;

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; đánh giá kết quả trồng rừng thay thế của các đơn vị, kết quả trồng cây phân tán năm 2018. Xây dựng kế hoạch, thực hiện trồng rừng thay thế, trồng cây phân tán năm 2019 trên địa bàn tỉnh;

– Xây dựng kế hoạch truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật để tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp, chính sách chi trả DVMTR; Lồng ghép chương trình chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường tại các địa bàn trọng điểm; Tăng cường viết tin bài, các hoạt động chuyên môn của Quỹ tỉnh, Sở… đăng trên trang thông tin điện tử Quỹ tỉnh.

– Triển khai thí điểm chi trả tiền DVMTR qua tài khoản Ngân hàng cho đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng tại những nơi đủ điều kiện, phù hợp thực tế

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực thi chính sách chi trả DVMTR minh bạch, hiệu quả;

– Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan;

Tin: Nguyễn Cứ – Phòng Truyền thông