Họp giao ban tháng 4/2019

Thứ Sáu, 12-04-2019 / 8:03:47 Sáng
1137 Lượt xem

Ngày 08/4/2019, đồng chí Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02-3/2019 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh, Trưởng/Phụ trách các Phòng/Chi nhánh Quỹ liên huyện và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Quỹ tỉnh.

Sau khi nghe Đồng chí Lưu Thanh Hoài -Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong tháng tháng 02-3/2019, ý kiến của đ/c Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ tỉnh và ý kiến của các phòng chuyên môn, các chi nhánh Quỹ liên huyện thuộc Quỹ tỉnh, đ/c Nguyễn Minh Chí kết luận, triển khai nhiệm vụ trong tháng 4 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk như sau:

– Tham mưu ban hành Chương trình kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2019.

– Tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và PTR với Chi cục Kiểm lâm tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ: xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR, theo dõi diễn biến rừng cung ứng DVMTR, xây dựng bản đồ chi trả tiền DVMTR, kế hoạch triển khai trồng rừng thay thế, công tác kiểm tra – giám sát.

– Tham mưu, điều chỉnh Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2018 – 2020 thành giai đoạn 2019-2021.

– Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc các giao dịch thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh.

– Xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ trồng cây phân tán từ nguồn tiền DVMTR năm 2019.

– Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản hướng dẫn các chủ rừng, UBND cấp xã và các tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và chi trả DVMTR năm 2019.

– Xây dựng kế hoạch truyền thông về chính sách chi trả DVMTR năm 2019 trên địa bàn tỉnh, gắn với chương trình: Chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng các em học sinh tới trường.

– Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quỹ tỉnh nghiên cứu Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, 07 Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT để tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của Quỹ tỉnh đúng quy định và đạt hiệu quả.

– Tham mưu thu hồi tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng được Đoàn nghiệm thu công trình lâm sinh của Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra không đạt tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

– Hoàn thiện hồ sơ để tổng hợp trình Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính quyết toán thu chi tiền chi trả DVMTR năm 2018 theo quy định.

– Tiếp tục tạm ứng tiền chi trả DVMTR quý II năm 2019 cho các chủ rừng và UBND cấp xã có cung ứng DVMTR.

– Tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến diện tích rừng cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh.

Tin: Đặng Thảo – phòng KHTH