Họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Thứ Tư, 19-07-2023 / 1:45:30 Sáng
309 Lượt xem

Chiều ngày 18/7/2023, HĐQL Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Hoài Dương – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì phiên họp;

Tham dự phiên họp còn có Ông Nguyễn Minh Chí – Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ; Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát; Lãnh đạo Quỹ tỉnh và Trưởng/Phụ trách các phòng, các chi nhánh Quỹ liên huyện.

Sau phần phát biểu khai mạc của Ông Nguyễn Hoài Dương – chủ trì cuộc họp, Ông Võ Minh Quân – phó Giám đốc Quỹ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh;

Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh báo cáo với HĐQL Quỹ nội dung dự thảo Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng đối với lưu vực Nhà máy Thủy điện Chư Pông Krông; Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2023 – 2025; việc quản lý, sử dụng nguồn tiền thu hồi của các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích không đủ điều kiện cung ứng; việc sử dụng nguồn tiền huy động từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ việc trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các vấn đề trọng tâm; thể hiện sự quan tâm, đồng hành với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trong thực hiện Chính sách chi trả DVMTR, thống nhất các giải pháp, đề xuất kiến nghị của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh trong Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Quỹ tỉnh đã bám sát và tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Quỹ Việt Nam, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội đồng quản lý Quỹ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chương trình kế hoạch công tác của UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp và PTNT và chương trình công tác. Bên cạnh đó, Quỹ tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả chi trả DVMTR. Nhiều chương trình, hoạt động được đánh giá cao mang lại hiệu quả như: Chương trình hỗ trợ trồng cây phân tán, trồng rừng cảnh quan; chương trình “chi trả DVMTR đồng hành cùng các em học sinh đến trường”;… đã tích cực góp phần rất lớn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hoài Dương – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cấp uỷ Chi bộ, Ban giám đốc Quỹ tỉnh, toàn thể cán bộ thuộc Quỹ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2023; tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác truyền thông về chi trả DVMTR; đẩy mạnh công tác thu tiền trồng rừng thay thế; công tác kiểm tra giám sát…

Ông Nguyễn Minh Chí – Giám đốc Quỹ tỉnh thay mặt Ban lãnh đạo Quỹ tỉnh và toàn thể cán bộ, người lao động trong Quỹ tỉnh lĩnh hội và tiếp thu ý kiến, đoàn kết phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai tốt các giải pháp để thực hiện chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh mang lại kết quả cao, góp phần cho việc bảo vệ và phát triển rừng, thúc đẩy công cuộc xã hội hóa nghề rừng gắn với việc giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ dân sống gần rừng trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Hội đồng quản lý Quỹ đã chia tay đồng chí Mai Văn Kiện – Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm – thành viên hội đồng quản lý Quỹ nghỉ hưu theo chế độ. Đại diện cho Hội đồng quản lý Quỹ, đồng chí Nguyễn Hoài Dương  đã ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Mai Văn Kiện trong thời gian qua. Cùng với lời chúc sức khỏe tới đồng chí và gia đình, đồng chí Nguyễn Hoài Dương mong muốn sau khi nghỉ hưu, đồng chí Mai Văn Kiện tiếp tục tham gia, đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp cũng như địa phương nơi cư trú.

 Minh Đức – phòng Truyền thông