Họp tổ công tác rà soát, hiệu chỉnh số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2018 trên địa bàn 02 huyện Lắk và Krông Ana.

Thứ Sáu, 14-12-2018 / 12:58:04 Sáng
1314 Lượt xem

Trong ngày 07/12/2018 tại huyện Lắk và ngày 10/12/2018 tại huyện Krông Ana, Tổ công tác (TCT) cấp huyện Lắk – Krông Ana tổ chức họp triển khai Kế hoạch số 756/KH-TCT ngày 22/11/2018 của TCT cấp tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác rà soát, hiệu chỉnh số liệu diện tích rừng cung ứng và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2018 trên địa bàn 02 huyện Lắk và Krông Ana. Tham dự có đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Tổ trưởng TCT cấp tỉnh, các thành viên TCT cấp tỉnh, TCT cấp huyện và các chủ rừng có cung ứng DVMTR trên địa bàn 02 huyện Lắk,  Krông Ana. Mục đích để đảm bảo việc chi trả DVMTR trên địa bàn 02 huyện Lắk, Krông Ana đúng đối tượng, diện tích theo quy định.

Để tiến hành công tác rà soát, hiệu chỉnh số liệu diện tích rừng cung ứng và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2018, nhiệm vụ của TCT cấp huyện phải thực hiện là trên cơ sở số liệu bản đồ kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2018 của Hạt Kiểm lâm, bản đồ chi trả DVMTR năm 2017, báo cáo kết quả rà soát diện tích rừng cung ứng DVMTR, phương án quản lý BVR và chi trả tiền DVMTR năm 2018 của các chủ rừng, UBND cấp xã, các tổ chức chính trị – xã hội đã được phê duyệt, lồng ghép thành bản đồ chi trả DVMTR năm 2018, đồng bộ hóa các dữ liệu trên với dữ liệu chi trả DVMTR; Đồng thời tiến hành rà soát, hiệu chỉnh các số liệu chưa phù hợp, như thông tin chủ quản lý, lô, khoảnh, tiểu khu, trạng thái, nguồn gốc rừng, mục đích sử dụng rừng, diện tích rừng cung ứng DVMTR… của từng đơn vị trên địa bàn được phân công.

Sau khi rà soát, hiệu chỉnh Bản đồ chi trả tiền DVMTR sẽ được sử dụng cho công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 và cơ sở để lập hồ sơ chi trả cho các năm tiếp theo.

Tin : Bùi Thế Diệu, phụ trách CN Lắk – Krông Ana