Họp tổ công tác rà soát, hiệu chỉnh số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2018 trên địa bàn huyện Ea H’Leo và Krông Buk

Thứ Tư, 05-12-2018 / 8:51:41 Sáng
1175 Lượt xem

Để rà soát, hiệu chỉnh số liệu diện tích rừng cung ứng DVMTR và xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2018 trên địa bàn tỉnh; ngày 04/12/2018 tại huyện Ea H’leo, đoàn công tác theo Quyết định số 1259/QĐ-SNN ngày 15/11/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với chi nhánh Quỹ liên huyện Ea H’leo – Krông Năng tổ chức buổi họp để triển khai, tham dự buổi họp có đồng chí Võ Minh Quân – Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Tổ tưởng tổ công tác cấp tỉnh, các thành viên tổ công tác huyện Ea H’leo – Krông Buk, đại diện Hạt Kiểm lâm và các chủ rừng.

Để thống nhất diện tích rừng cung ứng DVMTR thì việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu và chuẩn hóa giữa các nguồn dữ liệu là hết sức cần thiết và cần được các bên liên quan phối hợp, việc thống nhất số liệu diện tích chi trả tiền DVMTR giữa các bên sẽ hỗ trợ rất tốt cho quá trình chi trả DVMTR các năm tiếp theo và căn cứ để theo dõi, cập nhật diễn biến rừng có chi trả DVMTR hàng năm.

Theo đó tổ công tác cấp huyện sẽ tiếp nhận bản đồ, số liệu phục vụ rà soát, điều chỉnh dữ liệu chi trả DVMTR năm 2018 do Quỹ tỉnh cung cấp; kết hợp với UBND các xã, các chủ rừng có cung ứng DVMTR để rà soát hiệu chỉnh tại từng xã, từng chủ rừng và bàn giao kết quả cho Quỹ tỉnh. Cuộc họp cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ công tác huyện Ea H’leo – Krông Buk.

Tin: Nguyễn Văn Ngọc, chi nhánh Quỹ liên huyện Ea H’leo – Krông Năng