HỌP TRIỂN KHAI CHI TRẢ DVMTR VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG NƯỚC TRỰC TIẾP TỪ NGUỒN NƯỚC VÀO SẢN XUẤT.

Thứ Ba, 18-06-2019 / 9:17:30 Sáng
1309 Lượt xem

Ngày 16/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 156/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Tại Nghị định này đã quy định thêm 02 đối tượng sử dụng DVMTR phải thực hiện chi trả tiền DVMTR là Cơ sở sản xuất Công nghiệp, Cơ sở nuôi trồng Thủy sản và điều chỉnh hình thức chi trả DVMTR là Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch từ gián tiếp sang chi trả trực tiếp. Để tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách đã quy định, ngày 04/3/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 1537/BNN-TCLN hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

Thực hiện các nội dung trên, ngày 18/6/2019 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp mời các đơn vị có liên quan là các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước vào sản xuất trên địa bàn tỉnh thống nhất một số nội dung để đi đến ký hợp đồng và thực hiện chi trả DVMTR theo quy định tại mục 3 và mục 4 của Nghị định 156/2018/NĐ-CP.

Cuộc họp do đồng chí Võ Minh Quân – PGĐ Quỹ tỉnh chủ trì; Tham dự cuộc họp có Trưởng, Phó phòng Kế hoạch- Tổng hợp và đại diện Lãnh đạo các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước vào chế biến, sản xuất.

Năm 2018, Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh và của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phối hợp với các Sở, nghành tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp vào sản xuất công nghiệp. Theo đó hiện nay trên địa bàn tỉnh, các cơ sở chế biến, sản xuất công nghiệp đã được UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp quyền khai thác tài nguyên nước nhưng chưa thực hiện chính sách chi trả tiền DVMTR được quy định cụ thể tại Khoản 3, Điều 57 và Khoản 3, Điều 59, Nghị định số 156/NĐ-CP. Đây là chính sách kinh tế mới trong lâm nghiệp được thiết lập, vận hành ở tầm quy mô quốc gia được các cấp các ngành và người dân địa phương rất ủng hộ, có tác động lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực, mang lại động lực lợi ích chung cho cộng đồng, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa các chủ rừng trong vai trò là bên cung ứng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hưởng lợi từ môi trường rừng trong vai trò là bên sử dụng DVMTR.

Theo rà soát năm 2018 đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp vào sản xuất công nghiệp, căn cứ vào quy mô của các cơ sở và đối chiếu với Nghị định số 156/NĐ-CP thì tiền thu DVMTR từ các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp vào sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn thu DVMTR của tỉnh. Tuy nhiên sẽ góp phần tăng thêm thu nhập của các hộ gia đình làm nghề rừng, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các lưu vực cung ứng DVMTR, tạo thêm nguồn lực để hỗ trợ thêm cho các chủ rừng thực hiện công tác bảo vệ, quản lý rừng tốt hơn, diện tích rừng được đảm bảo.

Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh tổ chức cuộc họp với các bên liên quan trong lần này nhằm mục đích trao đổi và thống nhất một số nội dung về công suất thiết kế, kê khai sản lượng nước sử dụng hàng tháng vào việc chế biến và sản xuất của đơn vị, để làm cơ sở thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR  theo quy định.

Cuộc họp nhận nhiều ý kiến trao đổi từ các đơn vị tham gia, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp vào sản xuất công nghiệp đều nêu khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; chưa nhận được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên cũng qua cuộc họp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đề nghị các đơn vị sử dụng DVMTR phải nghiên cứu sâu và thực hiện các nội dung đã quy định tại Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/NĐ-CP, ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR theo quy định.

Tin: Xuân Vân, phòng Truyền thông