Hướng dẫn của Bộ Xây dựng về các biện pháp phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão

Thứ Sáu, 10-05-2024 / 7:23:03 Sáng
81 Lượt xem

Thực hiện nội dung Công văn số 1714/SNN-QLXDCT ngày 09/5/2024 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xin giới thiệu đến độc giả 04 tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng về các biện pháp phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão.

Kính mời độc giả quan tâm tải nội dung tại đây

1. Hướng dẫn nhà an toàn phòng, chống bão lũ.

2. Hướng dẫn phân loại nhà an toàn.

3.  Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình.

4.  Khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình.

Quỹ bảo vệ và PTR