Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thứ Hai, 10-07-2023 / 8:16:42 Sáng
281 Lượt xem

Ngày 10/7/2023, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ký ban hành Công văn số 2411/SNN-VP gửi các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở đề nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX trên cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành việc tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 về cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp với điều kiện: Đã có tài khoản đăng nhập hệ thống dịch vụ công quốc gia hoặc mã định danh VNeID; Có Giấy chứng nhận sức khỏe lái xe điện tử do cơ quan y tế cấp hoặc có Giấy xác nhận chứng thực điện tử của Giấy khám sức khỏe lái xe (Đối với các hạng có yêu cầu có Giấy Khám sức khỏe); Có thể thanh toán lệ phí cấp đổi Giấy phép lái xe qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ nêu trên, người nộp hồ sơ truy cập vào địa chỉ: https://dvc4.gplx.gov.vn và thực hiện theo trình tự các bước như hướng dẫn tại tài liệu sau:

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công mức độ 4 đổi GPLX trên cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thu Nga, phòng Truyền thông