Hướng đến Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Thứ Ba, 12-04-2022 / 5:04:53 Sáng
491 Lượt xem

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến trong ngày 28/4/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Để góp phần cho Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022 được thành công tốt đẹp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đăng tải phóng sự: “Đắk Lắk chú trọng thu hút đầu tư xây dựng nông nghiệp bền vững” do Đài Phát Thanh Truyền hình Đắk Lắk thực hiện.

Phòng Truyền thông

putty download