Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

Thứ Năm, 23-09-2021 / 1:15:46 Sáng
487 Lượt xem

Hưởng ứng lễ Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động ngày 21/9/2021. UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 9094/UBND-NNMT  đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn quản lý theo đúng quy định, đặc biệt là chất thải y tế.

Cùng với đó, tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể, các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động hưởng ứng như: tăng cường thực hiện xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh COVID-19; tiếp tục triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”; phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

Phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” (khuyến khích trực tuyến); tùy vào điều kiện thực tế, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; trồng rừng; trồng cây xanh phủ xanh đất trống, đồi trọc. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường; chú trọng tăng cường công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường trong khu vực đô thị và nông thôn nhằm hỗ trợ một cách tích cực, hiệu quả cho hoạt động phòng chống dịch bệnh…

Các năm qua, có thể kể tới những hoạt động nổi bật để hưởng ứng tuần lễ  làm cho thế giới sạch hơn của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk như: Phong trào chống rác thải nhựa; hoạt động hưởng ứng nói không với rác thải nhựa, phong trào Ngày Chủ nhật xanh do Đoàn Thanh niên Sở và Quỹ tỉnh phối hợp tôr chức, chương trình trồng cây phân tán hưởng ứng sáng kiến 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ….được ghi nhận và đánh giá cao.

ảnh: TTXVN

Năm nay, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn tập trung chính vào truyền tải thông điệp, nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng, người dân về ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, lan toả, cổ vũ các hoạt động, chiến dịch ra quân trong trạng thái bình thường mới, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để công tác tổ chức đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/10/2021 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.       

Phòng Truyền thông