Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Thứ Năm, 22-09-2022 / 2:40:04 Sáng
499 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 2595/STNMT-MT ngày 16/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ướng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022; ngày 21/9/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 3075/SNN-KHTC gửi các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị mình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Trong những năm vừa qua, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị quan tâm, thực hiện và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Để tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị mình tập trung các vào các hoạt động sau:

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa theo chủ đề và thông điệp hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn  “Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường; cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

– Tổ chức các hoạt động treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề về bảo vệ môi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý; tổ chức Mittinh, đạp xe vì môi trường, đi bộ vì môi trường để tham gia hưởng ứng Chiến dịch; tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; chất thải nhựa; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước; trồng rừng; trồng cây xanh phủ xanh đất trống, đồi trọc…. Đặc biệt tập trung các hoạt động làm sạch môi trường từ ngày 19 đến 28/9/2022.

– Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới.

– Tăng cường công tác quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân trong hoạt động mua sắm, tiêu dùng để hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

– Tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường thay thế, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

– Xây dựng, giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

Phòng Truyền thông