Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Thứ Sáu, 03-05-2024 / 2:28:06 Sáng
98 Lượt xem

Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc.  Đây là cuộc thi tìm hiểu trực tuyến nhằm tuyên truyền sâu rộng về hậu quả của tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam. Ngày 03/5/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Công văn số 1556/SNN-QLXDCT đề nghị Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở phát động Cuộc thi đến toàn công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để hưởng ứng tham gia

Mục đích của Cuộc thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng, tránh tai nạn bom mìn, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam biết sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến, trừ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng 701, VNMAC, các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

Cuộc thi trực tuyến diễn ra từ 12 giờ ngày 4/4/2024 đến 12 giờ ngày 4/5/2024; người tham gia thi tại địa chỉ: http://thitructuyen.vnmac.gov.vn. 

Thời gian tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2024. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố từ ngày 15/5/2024 và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử VNMAC tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn.

Ban tổ chức sẽ trao 16 giải thưởng; trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Xem thể lệ Cuộc thi tại đây.

Quỹ Bảo vệ và PTR