Hưởng ứng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III năm 2024

Thứ Ba, 02-07-2024 / 12:42:02 Sáng
69 Lượt xem

Ngày 01/7/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn đề nghị Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai phổ biến, thông tin, tuyên truyền sâu rộng để công chức, viên chức, người lao động, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, kiều bào và người nước ngoài hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương lần thứ III” năm 2024.

Xem Thể lệ Cuộc thi tại đây.

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương lần thứ III” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, với mục đích giới thiệu, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước; tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33 -NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền.

– Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam.

– Nội dung: Giới thiệu vẻ đẹp của quê hương, đất nước, con người ở các vùng biên giới trên đất liền. Phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, sinh hoạt, lao động của Nhân dân ta ở các địa phương khu vực biên giới, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, người theo đạo sinh sống; Các hình ảnh, hoạt động thể hiện thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở các vùng biên cương của nước ta; Các giá trị lịch sử – văn hóa – con người, vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên trải dài suốt biên giới đất liền của Việt Nam, sự giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của các tỉnh biên giới; Những công trình văn hóa, hình ảnh cột mốc, hình ảnh các chiến sỹ biên phòng và người dân bảo vệ cột mốc biên giới; các loại hình nghệ thuật, các lễ hội, hình thức văn hóa dân gian khu vực biên giới trên đất liền…

– Quy định về tác phẩm dự thi: Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự cuộc thi (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chắp ghép, thêm, bớt, làm sai lệch thực tế. Ảnh sáng tác từ năm 2022 đến nay.

– Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: Website: www.anhnghethuatbiengioi2024.com.

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

Quỹ Bảo vệ và PTR