Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022

Thứ Tư, 04-05-2022 / 3:36:21 Sáng
387 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 2901/UBND-KGVX ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021-2022; Ngày 29/4/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1202/SNN-VP đề nghị các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV

puttygen
, năm 2021-2022, do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, nhằm phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) về xây dựng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đối tượng dự giải gồm: Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Theo Thể lệ, các loại hình báo chí tham dự Giải gồm: Báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí. Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao. Các thể loại tham dự giải bao gồm: bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh – truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử).

Về nội dung, tác phẩm tham dự phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQVN về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền kết quả thực hiện 05 chương trình hành động của MTTQVN; tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQVN phát động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Đoàn kết sáng tạo; Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau…

Tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21/9/2020 đến 20/9/2022. Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm tham dự phù hợp với yêu cầu, điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người.

Thời gian nhận tác phẩm dự Giải từ nay đến hết ngày 20/9/2022 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm tham dự Giải: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQVN, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ công bố và trao Giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2022) gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: Giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.

Để tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia Giải, ngày 13/04/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2901/UBND-KGVX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng Giải bằng các hình thức phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí tác nghiệp, sáng tác các tác phẩm báo chí tham gia Giải, gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động; cổ vũ và phát huy tinh thần thi đua, sáng tạo trong Nhân dân vì mục tiêu xây dựng, củng cố vững chắc Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phòng Truyền thông